Målgruppe
Hovedmålgruppen er skolekorpsdirigenter. Vi ønsker også kor-og orkesterdirigenter velkommen!
Noen av temaene i dirigentnettverket er relevante for andre som styremedlemmer, kulturskolerektorer, voksenkorpsdirigenter og eventuelt instrumentallærere.

Innhold
Våren 2020 kommer Petter Ettrup Larsen og Birgitte Grong for å lede samlingene. Temaer blir dirigentens verktøykasse, kropps-språk og info om ulike tiltak for dirigenter.

Datoer
Neste samling settes opp med likt innhold i Molde og Sogndal. Delta der det passer deg best.
Nærmere informasjon kommer om  klokkeslett, lokaler og påmelding.

Molde fredag 5. juni dagtid.
Sogndal lørdag 6. juni dagtid.


Minimumsdeltakelse
Samlingene gjennomføres med mer enn 5 påmeldte dirigenter.
Ta med deg en venn!

Pris
Deltakelse koster kr 500 pr. samling. Avgiften dekker lunsj, foredragsholder og evt. materiell som deles ut på samlingen.

Overnatting
Den enkelte deltaker booker og betaler for overnatting selv.

Spørsmål?
Ta kontakt med oss på 98241164 (ikke send SMS) eller på nordvest@musikkorps.no