Målgruppe
Hovedmålgruppen er korpsdirigenter. Noen av temaene i dirigentnettverket er relevante for andre som styremedlemmer, kulturskolerektorer, voksenkorpsdirigenter og eventuelt instrumentallærere.

Faginnhold
NMF Nasjonalt har utviklet en fagpakke for nettverket med tilhørende foredragsholdere. Langt på vei følger vi denne pakken, men vi tilpasser noen foredrag etter det vi opplever det er behov for i NMF Nordvest.

Vi ønsker at nettverket skal gi faglig påfyll samtidig som vi skaper en arena for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon. Vi setter opp tilbudet parallelt i begge fylker, men man står fritt til å delta på den samlingen som passer enn best. Alle temaer gjennomføres i begge fylker over en 2 års periode.

Datoer
Datoene gjelder for begge fylker.

Samling Dato
2 5. juni 2020
3 18. september 2020
4 Dato kommer i sesongplanen for 2021, legges til mai/juni

Minimumsdeltakelse
Samlingene gjennomføres med mer enn 5 påmeldte dirigenter.
Ta med deg en venn!

Påmelding

Påmelding gjøres i skjema i fanen under. OBS! det er en fane for hvert av fylkene.

Frist: 6. september 2019

Pris
Deltakelse koster kr 500 pr. samling. Avgiften dekker lunsj, foredragsholder og evt. materiell som deles ut på samlingen.

Overnatting
Den enkelte deltaker booker og betaler for overnatting selv.

Spørsmål?
Ta kontakt med oss på 98241164 (ikke send SMS) eller på nordvest@musikkorps.no