Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon. Etterhvert vil det oppstå Dirigentnettverk i alle NMFs regioner. NMF Sør er pilot i prosjektet.

Kulturskolerektorer og styremedlemmer inviteres til en kveld, mens skolekorpsdirigentene inviteres til denne kvelden og påfølgende dag med overnatting. Temaene for den første nettverkssamlingen er rekruttering og tilrettelegging av repertoar.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Finn Arne Dahl Hanssen, daglig leder i NMF Sør finnarne@musikkorps.no tlf: 909 56 893

 

Her kan du laste ned Invitasjon Dirigentnettverk Sør