Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon.

Tema for andre nettverkssamling er metodikk. Temaet er relevant for både hovedkorpsdirigenten som aspirant-/juniordirigenten, og tar utgangspunkt i de yngste musikantene. For å nå målet om helhetlig opplæring, er det viktig med inngående kjennskap til den enkelte musikant, samt metodiske verktøy for å imøtekomme musikantens utviklingsnivå og alder. Repertoarvalg for skolekorps er også tema på denne samlingen. Temaene vil gi god kontinuitiet fra forrige samling i Dirigentnettverk Sør, og samtidig stå godt for seg selv dersom du ikke fikk med deg første samling.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Torild Hafskjold, musikkonsulent i NMF Sør.
E-post: torild@musikkorps.no, tlf: 911 61 291

Invitasjon kan du laste ned her.