DIRIGENTNETTVERK

Norges Musikkorps Forbund Øst, sammen med Norsk Noteservice og Oslo Kulturskole, inviterer med dette dirigenter i regionen til Dirigentnettverk. Hovedfokuset vil være på skolekorpsdirigenter, men også voksenkorps- kor- og orkesterdirigenter er selvfølgelig hjertelig velkommen!

Velkommen til en spennende og viktig fagdag! Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon. Dirigentnettverk er en del av breddesatsingen i Dirigentløftet, støttet av Dextra Musica.

INVITASJON

All informasjon om samlingen finner du her.

PRIS

0,-

FOREDRAGSHOLDERE

Haakon Esplo (musiker og komponist)
Rekruttering og gode arrangementer

Christian Breistein (dirigent og kulturskolerektor)
Hva skal til for å nå høye musikalske ambisjoner?