DIRIGENTNETTVERK

Norges Musikkorps Forbund Øst, sammen med Norsk Noteservice og Oslo Kulturskole, inviterer med dette dirigenter i regionen til Dirigentnettverk.

Velkommen til en spennende og viktig fagdag! Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon. Dirigentnettverk er en del av breddesatsingen i Dirigentløftet, støttet av Dextra Musica.

PRIS

0,-

FOREDRAGSHOLDERE

Bjørn Sagstad og Thorn Magnus Reymert

Mer under