DIRIGENTNETTVERK

Norges Musikkorps Forbund Øst, sammen med Oslo Kulturskole, inviterer med dette dirigenter i regionen til Dirigentnettverk. Mer informasjon om programmet kommer, men her er noen knagger:
Foredrag og samtale
Master class for skolekorpsdirigenter

Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon. Dirigentnettverk er en del av breddesatsingen i Dirigentløftet, støttet av Dextra Musica.

Norsk Noteservice bidrar med noteutstilling i forbindelse med samlingen.

Velkommen til en spennende og viktig fagdag!

 

INVITASJON

All informasjon om samlingen her (pdf)

PRIS

0,-

FOREDRAGSHOLDERE

Ole Kristian Ruud

Bilder og video:
Det vil kunne bli tatt bilder og/eller video på samlingen som kan brukes i markedsføringsøyemed og/eller på sosiale media. Vi følger veileder fra Datatilsynet.