DIRIGENTNETTVERK

Norges Musikkorps Forbund Øst, sammen med Oslo Kulturskole, inviterer med dette korpsdirigenter i regionen til Dirigentnettverk. Hovedfokuset vil være på skolekorpsdirigenter, men også voksenkorps- kor- og orkesterdirigenter er selvfølgelig hjertelig velkommen!

Velkommen til en spennende og viktig fagdag! Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon. Dirigentnettverk er en del av breddesatsingen i Dirigentløftet, støttet av Dextra Musica.

INVITASJON

All informasjon om samlingen finner du her.

PRIS

0,-

FOREDRAGSHOLDERE

Rune Hannisdal (musikksjef i NMF)
Om den gode øvelsen

Peter Szilvay (dirigent og kunstnerisk leder)
Foredrag og master class
De som blir plukket ut til å delta aktivt får beskjed om dette.