Arbeidsoppgaver

Juniorkorpset er et aktivt korps, med ca 30 medlemmer og 12 aspiranter.
Dirigenten vil få hovedansvar for å fortsette den musikalske utviklingen av
korpset i samarbeid med korpsets styre. Øvelsene er hver torsdag fra 17-19.
Vi har et samarbeid med Egersund kulturskole i forhold til aspirantopplæring.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning fra høyskole eller universitet. Fordel med praksis fra
skolekorpsdireksjon.
Dirigenten må respektere korpsets kristne verdier.

Personlige egenskaper

Evne og vilje til å bygge gode relasjoner og kunne jobbe i team. Evne til å
kommunisere med, se og bry seg om barn. Evne til å skape entusiasme og
musikkglede!

Juniorkorpset tilbyr

Stillingstørrelse 15-20% etter avtale.
Lønn etter avtale
Mange engasjerte og dyktige foreldre

Politiattest

Politiattest nyere enn 3 mnd må leveres før tiltredelse i stilling

Spørsmål kan rettes til:
Leder : Geir Øystein Pedersen tlf 45 86 66 67

Søknad sendes innen 1. august til:
Juniorkorpset v/
Geir Øystein Pedersen
Kirkegaten 5
4370 Egersund
gosp@dabb.no