Tilbakeblikk

Dirigentuka ble arrangert for første gang i 2012. Morten Wensberg var da musikkonsulent i NMF Rogaland, og underviste dirigering ved Universitetet i Stavanger, institutt for utøvende kunstfag. Etter å ha deltatt på en rekke dirigentkurs var Wensberg inspirert til å lage et eget kurs.
Bakgrunnen var enkel – dirigenten er en nøkkelperson for å få et ensemble til å fungere godt,  uavhengig av type og nivå på ensemblet.

Sammen med Trond Korsgård startet Morten planleggingen, og i et samarbeid mellom NMF og UiS ble det invitert til Dirigentuka 2012.
Målet var 25 deltakere, men allerede første året deltok 77 dirigenter. Siden har deltakerantallet vært stabilt rundt 100 deltakere årlig, med unntak i pandemien da deltakerantallet måtte reduseres kraftig på grunn av smitteverntiltak. I 2022 var det totalt 85 dirigenter som deltok på de ulike kursene Dirigentuka tilbyr.

Dirigentuka har i hovedsak norske deltakere, men er tiltrekker seg også utenlandske deltakere. Skandinaviske deltakere er det flere av på samtlige kurs, og SSO- mesterklassen tiltrekker seg deltakere fra hele verden.

Dirigentuka har tilbud til alle dirigenter. Selv om arbeidsoppgavene er svært ulike for aspirantkorpsdirigenten og en dirigent som dirigerer på elitenivå, er det allikevel mye som binder dirigentene sammen. Dirigentuka gir mulighet for å «nerde» og snakke fag. Hverdagen kan være ensom for mange dirigenter, men på Dirigentuka er det overflod av kolleger å treffe. Lærerkreftene kommer også igjen år etter år.  Atmosfæren og fellesskapet på tvers av kursene har blitt kursets varemerke og trekkplaster.

Når det faglige innholdet planlegges, forsøker en å ta hverdagen på alvor. Teknikk, metode, ledelse og repertoar er kjernen i uka.
Stavanger Brass Band har vært med som øvingskorps fra start. Etter hvert er junior- og hovedkorpset til Nylund og Stangeland Skolekorps, Stavanger Musikkorps av 1919 og Stavanger Symfoniorkester kommet til.

De første årene var det økonomisk støtte fra NMF og Rogaland Fylkeskommune (regionalt utviklingsprosjekt) som sørget for finansieringen. Fra 2017 har Dextra Musica, Sparebankstiftelsen DNB støttet prosjektet.
NMF arrangerer Dirigentuka i samarbeid med UiS, institutt for utøvende kunstfag og NMF Rogaland er teknisk arrangør.

Atmosfæren og fellesskapet på tvers av kursene har blitt Dirigentukas varemerke og trekkplaster.   -Morten Wensberg

Trofast deltaker

Linn Iren Bjerknes har deltatt på alle kursene – 11 i tallet. Til daglig underviser Linn Iren juniorkorps, ensembler og slagverkelever i tillegg til å være en aktiv musikant i flere av regionens voksenkorps. Når vi spør hvorfor hun stadig kommer tilbake til Dirigentuka svarer hun:

«Å dra på Dirigentuka blir for meg litt som å sende dirigenten på EU-kontroll; er det noen drivhjul/reimer (=slagteknikker) som kunne blitt fikset på? Litt påfylling av smøreolje for dirigent-leddene på Guro sine teknikk-timer? Trenger dirigenten noen nye tennplugger (ideer og inspirasjon) for å kunne engasjere musikantene mer og skape motivasjon i korpset? Eller trenger dirigenten litt programvare-oppdateringer og finjusteringer på pedagogikk, repertoarvalg, arrangering, øvelsesgjennomføring etc? Alle disse tingene er noe man får masse av på Dirigentuka!

Man er aldri ferdig utlært dirigent! – Linn Iren Bjerknes

I tillegg lærer man noe nytt hvert år! Det er nye foredragsholdere og nytt repertoar hvert år, i tillegg til at det alltid er forskjellige deltakere på de ulike gruppene, som igjen gjør at man alltid vil få med seg noe nytt fra Dirigentuka, enten det er en dirigentteknikk man ikke har sett før, en måte å snakke på til korpset man ikke har hørt før, eller forslag til løsninger på utfordringer man ikke har tenkt på selv. Dirigentuka er en veldig åpen og imøtekommende arena hvor alle er hyggelige og støttende mot hverandre. Når vi spiller i ensembler og dirigerer hverandre er alltid rommet fylt av en stemning hvor man ønsker at det skal gå best mulig for den som står på podiet, og delingskulturen er superpositiv – vi deler tips, triks og erfaringer om livet som dirigent fordi alle ønsker å gjøre sidemannen så god som mulig. Man er aldri ferdig utlært dirigent!»

Hilsen fra generalsekretæren


Kjersti Tubaas startet som generalsekretær i NMF 1. juni 2022 og deltok på jubileumsmarkeringen for Dirigentuka. I sin hilsen til  deltakerne  understreket hun dirigentens viktige lederrolle og NMF sitt arbeid med å styrke korpsene.

Dirigentuka kan sees på et som et lederutviklingsprogram, og NMF investerer gledelig i prosjekt som gjør hverdagen bedre for dirigenten og korpsene. Å tilrettelegge for møteplasser som innbyr til gode diskusjoner, samtaler og stort engasjement er positivt.
– Dirigenten er viktig uansett hvor, og korpsene er er det største arbeidsmarkedet, fortsatte Tubaas. Dirigenten som leder, forbilde og utvikler for korpsmusikantene er derfor avhengig av faglig påfyll og gode møteplasser.

Korpsene har bedt NMF om å bidra til at korps er en trygg og inkluderende arena. Tubaas utfordret deltakerne til å tenke gjennom og spille inn hvordan vi alle kan bidra til dette.

Dirigentuka kan sees på som et lederutviklingsprogram.   – Kjersti Tubaas

Musikkens makt

Komponist, arrangør og pedagog Andy Smith som bor og jobber i Manchester, England var engasjert av Dirigentuka til å minne oss på hvorfor vi underviser og arbeider med musikk. Andy Smith mener alle har rett til musikkundervisning av høy kvalitet og ser den positive innvirkningen musikk kan ha på mennesker, både på et personlig, sosialt og samfunnsmessig nivå.

Oppsummert gav han 5 grunner til at alle bør ha musikk som en del av livet sitt:
1. Musikk bringer mennesker sammen
2. Musikk bidrar til bedre helse og velvære
3. Musikk kan gi bedre selvbilde og selvtillit
4. Musikk er kreativitet
5. Musikk er gøy

Les mer om Andy Smith og artikkelen Five reasons why everyone should have music in their lives

Veien videre

Jubileumsmarkeringen avsluttet med en sosial samling med noe faglig innhold.
Dirigentukas deltakere ble invitert til å diskutere og skrive ned sine ønsker for hvor de ser for seg Dirigentuka om 10 år. Det var gode diskusjoner rundt bordene og flere innspill kom frem.

NMFs administrasjon skal nå lese, evaluere og planlegge slik at Dirigentuka fortsetter å tiltrekke seg både nye og tidligere deltakere.

Les mer om Dirigentuka