DIRIGENTNETTVERK

Velkommen til en spennende og viktig fagdag! Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon. Bjarte Engeset leder dagen med foredrag og masterclass-undervisning.

Norges Musikkorps Forbund Øst, sammen med Oslo Kulturskole og Norsk Noteservice, inviterer igjen dirigenter i regionen til Dirigentnettverk. Dirigentnettverk er en del av breddesatsingen i Dirigentløftet, støttet av Dextra Musica.

PRIS

0,-

FOREDRAGSHOLDER

Bjarte Engeset