– Det er viktig at vi som organisasjon kan støtte opp om lokale og gode tiltak, sier Karl Ole Midtbø.

  Det er gledelig at forbundstyret fant å kunne bruke en del av overskuddet i 2014 til akkurat dette.

 

Det kom inn hele 55 søknader, med en samlet søknadssum på over 1,8 millioner kroner.

NMF har gått grundig gjennom søknadene og bevilget penger til disse 16 prosjektene:

 

Spjelkavik Drillklubb Studietur til Japan for drillinstruktøren
Svelgen Skulemusikk Øve mer for å oppnå mer mestring, prøveprosjekt med inndeling og økt tilbud
Sandved Skolekorps Støydempende tiltak i øvingsrom
Stordal Skolekorps Øvingshelg med konsert, skolekorps og voksenkorps
Førde Skulemusikkorps «Hjelp, eg er tenåring», egenprodusert forestilling/musikal
Arnestad skolekorps Støtte til rekrutteringstiltak og mere og bedre opplæring
ViVa-korpset Seminar med Brass Brothers, samarbeid med to andre skolekorps
Ankenes skolekorps Blås og bli, rekruttering, trommegruppe, aspiranter og drill
Rælingen skolekorps Innleie av flere instruktører, bl.a.Knøttekorps 6-8 år
Abildsø skoles musikkorps Rekrutteringstiltak i 1.klasse, lek og rytme i AKS-tiden (like etter skoletid)
Åsane Musikklag Motivasjonsseminar for skolekorpsene
Ekeberg skole Musikkorps Ungdomssatsing, ungdomskonferansen på Hell
Haukås Musikklag Akustikktiltak Haukås Musikkhus
Etne Skulekorps Etablere aspirant og juniorkorps, BBFDB korps
Bertnes Brass Seminar med Eikanger i Bodø
Kirkenes skolesmusikkorps Ekstra undervisning skole, ungdom, og voksne i Øst-Finnmark

handlingsplan 2014-2018_juni_2015