Skolekorpsene i NMF Øst konkurrerer hvor de vil uavhengig av fylkestilhørighet.

Resultatene legges her

Spillerekkefølge og program
Rekkefølgen ble trukket 15. mars, og sendt korpsene samme dag.
DM Asker 2016 
DM Fredrikstad 2016 (revidert 5. april)
DM Lørenskog 2016 (revidert 8. april)

Program Asker 2016
Program Fredrikstad 2016
Program Lørenskog 2016

Infoskrivene til korpsene finner du i Praktisk Info-fanen lenger ned på siden.

«Det er veien fram mot konkurransen som er den viktigste, det at man selv jobber med å bli bedre. Det er alltid gøy å ha noe å strekke seg etter, og konkurranser gir muligheten til å jobbe grundigere og dypere med musikken enn det man kanskje gjør ellers.»

Kontaktinfo
Skolekorps:
askermesterskapet@musikkorps.no
fredrikstadmesterskapet@musikkorps.no
lorenskogmesterskapet@musikkorps.no

– 982 41 157