Skolekorpsene i NMF Øst konkurrerer hvor de vil uavhengig av fylkestilhørighet.

Sjekk årets programmer!
DM Fredrikstad
DM Asker
DM Lørenskog

«Det er veien fram mot konkurransen som er den viktigste, det at man selv jobber med å bli bedre. Det er alltid gøy å ha noe å strekke seg etter, og konkurranser gir muligheten til å jobbe grundigere og dypere med musikken enn det man kanskje gjør ellers.»

OPPDATERT: Spillerekkefølgene er nå trukket!
DM Fredrikstad
DM Asker (revidert 22. februar)
DM Lørenskog (revidert 9. mars)

Kontaktinfo
askermesterskapet@musikkorps.no
fredrikstadmesterskapet@musikkorps.no
lorenskogmesterskapet@musikkorps.no

Voksenkorps
For info om Regionmesterskap for Amatørkorps, se her: musikkorps.no/regionmesterskap2017