I løpet av november inviterer regionstyret i NMF Nordvest alle korps i regionen til distriktsmøter.

På årets distriktsmøter kommer regionstyret til å snakke om aktiviteter og tilbud fra NMF Nordvest og vi åpner også for spørsmål fra salen.

Hensikten med møtet er å komme i dialog med korpsene, og her har dere en arena for å komme med innspill, ønsker og behov til NMF.

Det vil også bli arrangert et digitalt drillmøte den 14. november.

Møtene vil foregå på kveldstid og etter påmeldingsfrist vil man motta sted og klokkeslett for møtet på e-post.

Aktuelle temaer for disse møtene vil f.eks være:

  • Rekrutering/ beholde medlemmer
  • Dirigent/ instruktør, samarbeid kulturskole.
  • Ungdomsløftet
  • Generell informasjon

Påmeldingsfrist: 30. oktober

Møtene:

Møtedato Distrikt Møtested Klokkeslett Møteleder
Torsdag 2. november Strømsnes/ Tingvoll Straumsnes Barne og U-skole 19:00 Marianne Lilleby
Torsdag 2. november  Molde Gml. kulturhuset 19:00 Mathea Eiken Faksen
31. oktober Vestnes Myra kulturhus 19:00 Mathea Eiken Faksen
Tirsdag 7. november Ålesund Solevåg skule 18:00 Caroline Bjørge
Onsdag 8. november Ørsta info kommer 18:00 Caroline Bjørge
Mandag 13. november Måløy Vågsøy Ungdomskule 18:00 Erlend Trovåg
Onsdag 8. november Ytre Sogn Lavik skule 19:00-20:30 Aina B. Forthun / Erlend Trovåg
Tirsdag 14. november Indre Sogn ViteMeir-Vitensenteret, Kaupaunger.
3. etg.
19:00-20:30 Gry Sissel Sagen / Erlend Trovåg
Tirsdag 7. november Sunnfjord Sunnfjord kulturskule, Førde 18:00-19:30 Aina B. Forthun / Erlend Trovåg
14. november hele regionen digitalt videomøte – drillfokus 17:30-19:00 Iselin Fivelstad

I tillegg til møtene ovenfor vil det også bli satt opp et digitalt møte den 15. november for de som ikke har anledning på de oppgitte tidspunktene.

 Påmelding her via link eller skjema under:
Trykk her