I løpet av september inviterer regionstyret i NMF Nordvest alle korps i regionen til distriktsmøter.

På årets distriktsmøter kommer regionstyret til å snakke om det ekstraordinære regiontinget, ny resurser til regionen, aktiviteter og tilbud fra NMF Nordvest også åpner vi for spørsmål fra salen.

Hensikten med møtet er å komme i dialog med korpsene, og her har dere en arena for å komme med innspill, ønsker og behov til NMF.

I og med at vi skal ha et ekstraordinært regionting hvor vi skal diskutere om vi følger fylkesgrensa eller ei er det ekstra viktig at korpsene sender representanter til møtet. Om møtetidspunktet i ditt distrikt ikke passer, har vi satt opp et eget digitalt møte slik at alle skal ha muligheten til å delta.

Møtene vil foregå på kveldstid og etter påmeldingsfrist vil man motta sted og klokkeslett for møtet på e-post.

Møtedato Distrikt Møtested Kl Møteleder Påmeldingsfrist
23. september Nordmøre Frei Grendahus 18.30 Stig Piel og Marianne Lilleby 15. september
12. september Romsdal Molde 19.30 Mathea Eiken Faksen 16. september
21. september Sunnmøre Havila Hotell Ivar Aasen 18.00 Caroline Sofie Bjørge 15. september
22. september Sunnmøre Scandic Parken, Ålesund 18.00 Caroline Sofie Bjørge 15. september
23. september Nordfjord Nordfjord Hotell, Nordfjordeid 19.00 Rune Eriksen 15. september
27. september Sunnfjord Scandic Sunnfjord, Førde 19.00 Gry Sissel Sagen og Cathrine Gardner 15. september
15. september Ytre Sogn Gymsalen på Lavik skule 17.00 Erlend Trovåg 10. september
20. september Indre Sogn Sogndal Hotell, Sogndal 19.00 Anne Marit Hunderi 15. september
27. september Digitalt 19.30 Caroline Sofie Bjørge 15. september

 

Påmelding