Skolekorpsene i NMF Øst konkurrerer hvor de vil uavhengig av fylkestilhørighet. Vi velger å være optimister, og legger opp til at mesterskapene i 2021 går som planlagt på de datoer som er satt opp. Dette både av hensyn til korpsenes planlegging, tilgang til lokaler og regionens tilrettelegging.

INFO 0 ble sendt ut 11. januar:
DM Asker
DM Fredrikstad

Gjennomføring

Vi er nok alle forberedt på at gjennomføringen vil måtte bli annerledes enn vanlig. Gjeldende smittevernregler vil selvfølgelig bli lagt til grunn når vi planlegger mesterskapene, og vi vil tilstrebe å informere korpsene så godt og grundig som mulig.

Påmeldingsfristen gikk ut 20. november. Litt sent ute med å melde på korpset? Ta kontakt:

DM Asker: – askermesterskapet@musikkorps.no
DM Fredrikstad: – fredrikstadmesterskapet@musikkorps.no

En endelig modell for gjennomføring vil foreligge i god tid før mesterskapet, utarbeidet i dialog med helsemyndigheter, tekniske arrangører og konsertlokaler, samt korpsene selv. Ved store endringer i smittevurderingen vil vi prioritere deltakerkorpsenes framføring på scenen.

Distriktmesterskap i Øst 2021

Påsken 2021 er klønete tidlig dette året, slik at vår ordinære mesterskapsrekke byr på en kinkig utfordring: når legger vi DM 2021?

Vi hadde i utgangspunktet tenkt å kjøre «vanlig» modell, med DM, RM og NM janitsjar i påfølgende rekkefølge. Men etter flere tilbakemeldinger fra skolekorpsene har vi landet på følgende løsning:
DM Lørenskog: 6.-7. mars 2021
DM Fredrikstad: 17. april 2021
DM Asker: (17.-) 18. april 2021 (kan bli utvidet ved behov)

Divisjonsinndeling 2021

For alle mesterskap-stedene settes følgende klasser opp:
2., 3. og 4. divisjon janitsjar
Junior/aspirant-divisjon

Det blir kjørt 1. divisjon kun under årets DM Asker, slik at vi kan kåre en regionmester. 3. divisjon brass kjøres kun på DM Lørenskog.

Her er lenke til mars-mesterskapet: musikkorps.no/DMLorenskog21

Kontaktinfo

askermesterskapet@musikkorps.no
fredrikstadmesterskapet@musikkorps.no
lorenskogmesterskapet@musikkorps.no

Følg med på Facebook

Voksenkorps

For info om Regionmesterskap for Voksenkorps, se her: musikkorps.no/regionmesterskap