Distriktmesterskap i Øst 2021

Påsken 2021 er klønete tidlig dette året, slik at vår ordinære mesterskapsrekke byr på en kinkig utfordring: når legger vi DM 2021?

Vi hadde i utgangspunktet tenkt å kjøre «vanlig» modell, med DM, RM og NM janitsjar i løpende rekkefølge. Men etter flere tilbakemeldinger fra skolekorpsene har vi valgt følgende løsning:
DM Lørenskog: 6.-7. mars 2021
DM Fredrikstad: 17. april 2021
DM Asker: (17.-) 18. april 2021 (kan bli utvidet ved behov)

Divisjonsinndeling 2021

Det blir kun kjørt 1. divisjon under årets DM Asker, slik at vi kan kåre en regionmester. For alle mesterskapstedene settes følgende klasser opp:
2., 3. og 4. divisjon janitsjar
Junior/aspirant-divisjon

Her er lenke til mars-mesterskap: musikkorps.no/DMLorenskog21

Kontaktinfo

askermesterskapet@musikkorps.no
fredrikstadmesterskapet@musikkorps.no
lorenskogmesterskapet@musikkorps.no

Følg med på Facebook

Voksenkorps

Skolekorpsene i NMF Øst konkurrerer hvor de vil uavhengig av fylkestilhørighet.
For info om Regionmesterskap for Voksenkorps, se her: musikkorps.no/regionmesterskap