Distriktmesterskap i Øst 2021

Påsken 2021 er klønete tidlig dette året, slik at vår ordinære mesterskapsrekke byr på en kinkig utfordring: når legger vi DM 2021?

Vi hadde i utgangspunktet tenkt å kjøre «vanlig» modell, med DM, RM og NM janitsjar i løpende rekkefølge. Men etter flere tilbakemeldinger fra skolekorpsene har vi valgt følgende løsning:
– DM Lørenskog: 6.-7. mars 2021
– DM Fredrikstad: 17. april 2021
– DM Asker: (17.-) 18. april 2021

Divisjonsinndeling 2021

For alle mesterskapstedene settes følgende klasser opp:
2., 3. og 4. divisjon janitsjar
Junior/aspirant-divisjon

Det blir kjørt 1. divisjon kun under årets DM Asker, slik at vi kan kåre en regionmester. Dette etter ønske fra korpsene selv.

Her er lenke til april-mesterskapene: musikkorps.no/dmfredrikstadasker21

Kontaktinfo

askermesterskapet@musikkorps.no
fredrikstadmesterskapet@musikkorps.no
lorenskogmesterskapet@musikkorps.no

Følg med på Facebook

Voksenkorps

Skolekorpsene i NMF Øst konkurrerer hvor de vil uavhengig av fylkestilhørighet.
For info om Regionmesterskap for Voksenkorps, se her: musikkorps.no/regionmesterskap