Dommerkurset går over to helger. Deltakerne må ha bestått del 1 for å gå videre til del 2. Del 2 er satt opp på to ulike helger der deltakerne velger hvilken de ønsker å delta på.

For å kunne delta på NMFs drilldommerkurs må du:

  • Minst fylle 18 år i løpet av 2020
  • Ha bestått drillinstruktørkurs 1-4 (Grunnkurs + Trener 1-3) (dokumentasjon på dette må legges ved påmeldingen)

DEL 1

Datoer: 10. – 12. januar 2020 i Sandefjord

Tidspunkter: Fredag 18-21, lørdag 9-18, søndag 9-17

Kursinnhold: Drill- og danseteknikk, terminologi, dommeretikk, konkurransekategorier m.m.

Deltakeravgift: 1100,- som inkluderer enkel lunsj begge dager

Påmeldingsfrist: 20. desember (påmeldingsskjema er nederst i nettsaken)

Eksamen: Skriftlig eksamen der det kreves 80 % for å bestå

 

DEL 2

Datoer: 31. januar – 2. februar 2020 i Gausdal (H/O-mesterskapet i drill) ELLER 6. – 8. mars 2020 på Jessheim (ØM i drill)

Tidspunkter: Fredag 18-21, lørdag 9-18, søndag 9-17

Kursinnhold: Dommeroppdraget, dømming i praksis, poengskalaen m.m.

Deltakeravgift: 1300,- som inkluderer lunsj begge dager

Påmeldingsfrist: 20. desember

Eksamen: Skriftlig eksamen + Praktisk eksamen der deltakerne sitter under den aktuelle konkurransen og «skyggedømmer». Det kreves 80 % for å bestå kurset.

 

Den nye klassen Kortprogram vil bli gjennomgått på NMFs dommersamling i september 2020 med obligatorisk oppmøte for deltakerne som bestod del 2 av dommerkurset. På dommersamlingen dekker NMF lokaler, kursholder og lunsj. Deltakerne har reisefordeling, dvs. at alle reisekostnader legges sammen og fordeles likt mellom deltakerne. I de siste årene har dette medført ca. 900 kr å betale for hver deltaker. For å være aktiv dommer så må man delta på dommersamling minst annethvert år. Når man er dommer lønnes man 2500 kr per dag (skattefritt inntil 10 000 kr i året fra hver frivillige organisasjon).

Vi håper å se mange på dommerkurs – meld deg på nå!

Fyll ut følgende skjema og send til ingridy@musikkorps.no innen 20. desember: PÅMELDINGSSKJEMA DRILLDOMMERKURS 2020

Når du har sendt din påmelding, skal du motta en bekreftelse på mottatt påmelding senest 1 uke etter innsending. Dersom denne uteblir, ta kontakt med oss på telefon for å sikre din påmelding.