2017

Januar

Trener 1 (i-kurs 2) 6. – 8. januar 2017 i Harstad

Trener 2 (i-kurs 3) 21. – 22. januar 2017 på Gjøvik

Trener 2 (i-kurs 3) 21. – 22. januar 2017 på Skatval (NMF Trøndelag)

Februar

Trener 3 (i-kurs 4) 18. – 19. februar 2017 på Gjøvik

April

Trener 3 (i-kurs 4) 22. – 23. april 2017 på Skatval (NMF Trøndelag)

Juni

Nasjonal sommerskole drill og instruktørkurs (Grunnkurs, trener 1, trener 2 og trener 3) 26. juni-1. juli 2017 i Sandefjord.

September

Trener 3 (i-kurs 4) 29. september-1. oktober 2017 i Harstad https://musikkorps.no/instruktorkurs-drill-del-4/