Drillinstruktørkurs 1 – «Grunnkurs»

Kurset er beregnet for drillere som har drillet noen år og som instruerer eller er interessert i å instruere andre drillere.

Innhold: Grunnbevegelser, pedagogikk, instruktørens rolle og ansvar, grunnleggende drill– og danseteknikk, musikkteori, gruppearbeid m.m.

Drillinstruktørkurs 2 – «Trener 1»

Kurset er beregnet for drillere som har drillet noen år og som instruerer eller er interessert i å instruere andre drillere. Deltakerne må ha bestått drillinstruktørkurs 1.

Innhold: Grunnbevegelser, instruksjonsteknikker, motivasjon, treningslære, regelmessige og uregelmessige marsjer, koreografi av paradedrill-program, exchanges, ripler, formasjoner, gruppearbeid m.m.

Drillinstruktørkurs 3 – ”Trener 2”

Aldersgrense 15 år Kurset er beregnet for drillere på høyere drillteknisk nivå og som instruerer eller er interessert i å instruere andre drillere. Deltakerne må ha bestått drillinstruktørkurs 1 og 2.

Innhold Grunnbevegelser, anatomi, fysiologi, vekst, utvikling, ernæring, koreografi av klasser innen konkurransekategorien Twirling, gruppearbeid m.m.

Drillinstruktørkurs 4 – ”Trener 3”

Aldersgrense 15 år Kurset er beregnet for drillere på høyere drillteknisk nivå og som instruerer eller er interessert i å instruere andre drillere. Deltakerne må ha bestått drillinstruktørkurs 1, 2 og 3.
Innhold Repetisjon av grunnbevegelser og style moves (dansebevegelser), musikk og koreografi, konkurranser, gruppearbeid m.m.
Hver helg avsluttes med en skriftlig test.