Drillinstruktørkurs 1 – «Grunnkurs»

Kurset er beregnet for drillere som har drillet noen år og som instruerer eller er interessert i å instruere andre drillere.

Innhold: Grunnbevegelser, pedagogikk, instruktørens rolle og ansvar, grunnleggende drill– og danseteknikk, musikkteori, gruppearbeid m.m.

Drillinstruktørkurs 2 – «Trener 1»

Kurset er beregnet for drillere som har drillet noen år og som instruerer eller er interessert i å instruere andre drillere. Deltakerne må ha bestått drillinstruktørkurs 1.

Innhold: Grunnbevegelser, instruksjonsteknikker, motivasjon, treningslære, regelmessige og uregelmessige marsjer, koreografi av paradedrill-program, exchanges, ripler, formasjoner, gruppearbeid m.m.