OM INSTRUKTØRKURSENE

Våre instruktørkurs lærer deg hvordan du skal instruere og motivere andre til å drille. Du bør ha god drillbakgrunn selv, og du bør kunne alle grunnbevegelsene i drill.

Ung Trener er et introduksjonskurs for deg mellom 12 og 15 år. Dette er et frittstående kurs, som ikke er obligatorisk for å ta de neste kursene. Her vil man lære det mest grunnleggende man trenger som drillinstruktør både når det gjelder teori og praksis.

Nedre aldersgrense er 12 år.

Grunnkurs og Trener 1,2 og 3, bygger på hverandre. Hver kursdel avsluttes med en prøve (bestått/ikke bestått), og man må bestå hvert kurs før man kan bygge på med det neste. Prøven på trener 3 dekker både teori og praksis fra alle kursdelene.

Nedre aldersgrense 15 år. (Du må fylle 15 år det året kurset arrangeres.)