Norges Musikkorps Forbund, NMF Sør har ledig en 20% fast stilling som regional drillkonsulent. Stillingen rapporterer til daglig leder i NMF Sør, samt inngår i musikksjefens fagteam. Kontorsted er ved NMF Sør sitt kontor i Sandefjord

Hva innebærer jobben?
Å jobbe som drillkonsulent innebærer blant annet implementering av vedtatt strategi, forberedelse og gjennomføring av drillfaglig produksjonsarbeid og å representere drill i NMF Sør i ulike fora. Stillingen innebærer mye selvstendig arbeid med varierte arbeidsoppgaver der du får mulighet til å påvirke og utvikle regionens drillarbeid. Oppgavene som skal utføres er knyttet opp mot NMF sin strategiplan, vedtatt strategiplan for korpsdrill i NMF og samlet drillfaglig kompetanse innad i NMF. Tett samarbeid med både daglig leder og de nasjonale drillkonsulentene i NMF er en viktig forutsetning for å lykkes i stillingen.

Hvem er du?
Du er en person som får energi av å jobbe med mennesker, som har stort fokus på relasjonsbygging, liker høy aktivitet og krevende arbeidsoppgaver. Du er selvgående og tar initiativ, jobber systematisk, er god på nettverksbygging og liker å utfordre din egen komfortsone. Det er en forutsetning at du har drillfaglig kompetanse på nasjonalt nivå, har arrangementserfaring innen korpsdrill samt erfaring fra organisasjonsarbeid og frivillig arbeid.

Du har relevant utdanning og arbeidserfaring. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen innebærer både ettermiddag- og helgearbeid samt reiseaktivitet. Det er en forutsetning at søkere har førerkort og kan disponere egen bil. Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Lurer du på noe?
Ta kontakt med daglig leder NMF Sør Finn Arne Dahl Hanssen, tel: 909 56 893.

Søknad sendes som vedlegg på mail til HR ansvarlig i NMF Gro Anita Holvik:

Søknadsfrist: 7. desember 2018
Tiltredelse: Snarest

Norges Musikkorps forbund (NMF) er landets største frivillige kulturorganisasjon med ca. 60.000 medlemmer og 1.600 medlemskorps. NMFs verdier er: Inkluderende, inspirerende, engasjert.
Norges Musikkorps Forbund har som formål å gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet.

NMF er en nasjonal organisasjon med aktivitet i hele landet. NMF har ansatte fordelt på hovedkontoret i Bergen og åtte regionkontor.