Drømmen om et korps kom mens Jenny Austestad var gravid med sitt første barn. Sammen med mannen Thomas, hadde de drømmer og håp for barnet. Når både mor og far er dirigenter, ble korps en stor del av disse drømmene.

– Vi bodde selv i området, og oppdaget at det ikke fantes et korps med tilknytning til Nordpolen Skole. Så vi startet et.

Selv om det er flere korps i Sagene bydel, mente Jenny og Thomas Austestad at Nordpolen var blitt en såpass stor skole, at det var grunnlag for et eget korps. Jenny mener at korps kan bidra til å bygge opp et lite minisamfunn på skolen og med en bydel i vekst, ønsket de å skape sitt eget korps for Nordpolen Skoles elever.

 

Det er gøy at vi nå kan feire 5 års-jubileum.

 

Nordpolen Skoles Musikkorps. Foto: Ole Løvold

Marsjerte i 17. maitog under et år etter første øvelse

17. mai 2014 startet rekrutteringsarbeidet til korpset og samme høst var de i gang med 11 medlemmer. Det vil si, øvelsene foregikk uten instrumenter det første semesteret. Her gikk det i musikkleker og klappeleker, men med hjelp fra familie, venner og andre korps, fikk de mulighet til å låne instrumenter. Rockebandet Violet Road fra Tromsø sendte en saksofon nedover, og musikkbutikken InTune Music i Bodø ga de fem klarinetter. Etter hvert fikk korpset tildelt penger fra NMFs instrumentfond og Sparebankstiftelsen.

 

Da vinterferien kom hadde de samlet nok instrumenter, og kunne starte med opplæringen. Det var ikke økonomi til enkelttimer i starten, men musikantene fikk gruppetimer. Noen måneder senere, 17. mai 2015, var korpset ute på sitt første spilleoppdrag. Med hjelp fra Torshov Janitsjar, fikk de mulighet til å marsjere i toget.

 

– Vi spilte ikke mange tonene den dagen og Torshov Janitsjar hjalp oss med kompet. Men det var stas å bli heiet frem der vi marsjerte gjennom gatene.

Hospitering hos Grefsen Skolekorps

Jenny skryter av de eldste musikantene, som har vært med siden starten. De hadde ikke eldre rollemodeller i korpset da de startet, og må derfor dra et tungt lass. For å få musikalsk utvikling og inspirasjon fra eldre musikere, samarbeidet de med det mer etablerte Grefsen Skolekorps om en hospiteringsordning.
– Erfaringen fra hospiteringen tar de med seg videre. De eldste er gode rollemodeller for de yngre, sier Jenny, som også er dirigent for Grefsen Skolekorps.

 

 Jeg er en av de eldste i korpset, så jeg føler et ansvar for å hjelpe de som er yngre enn meg.

 

Nan Havgar (15) er trompetist i Nordpolen Skoles Musikkorps og har vært med siden oppstarten. De siste par årene har hun benyttet seg av hospiteringsordningen i Grefsen Skolekorps.
– Her er det flere eldre musikere, så da spiller vi mer utfordrende musikk.

 

Nan trives når hun får musikalske utfordringer, for da kan hun selv bli en bedre trompetist. Dette får også Nordpolen Skoles Musikkorps glede av.
– Jeg er en av de eldste i korpset, så jeg føler et ansvar for å hjelpe de som er yngre enn meg.

 

Nan Havgard (15). Foto: Privat

 

Vil være en mulighet for alle, uavhengig av økonomi

Da Nordpolen Skoles Musikkorps startet opp, hadde de ingenting. De hadde verken lager med gamle instrumenter, eller noen kroner på konto fra et korps som var blitt nedlagt og skulle starte opp igjen. I tillegg ønsker Austestad at alle skal få mulighet til å delta, uavhengig av familiens økonomi.
– Det er en blandet elevmasse på Nordpolen Skole og mange kommer fra familier med dårlig økonomi.

Nordpolen Skoles Musikkorps operer med kontingent, men for dem som ikke har mulighet til å betale denne har Bydel Sagene en støtteordning. Det var først i år de hadde mulighet til å ha helgeseminar.
– I motsetning til andre korps kan vi ikke reise på flotte korpsturer, sier Austestad, som regner med at det vil være slik i flere år framover.

 

Vi må vokse sakte og gi et godt tilbud til de musikantene som er med. Kvalitet vil alltid komme foran kvantitet.

 

Til tross for kort fartstid og dårlig økonomi, har Nordpolen Skoles Musikkorps likevel hevdet seg i konkurranser. I 2019 deltok de i Distriktsmesterskap i region Øst for første gang, hvor de gikk av med seieren i 4. divisjon.

 

I dag er det 40 medlemmer fordelt på hoved-, junior- og aspirantkorps. Korpset operer også med venteliste. Jenny forteller at de strekker seg langt for at flest mulig skal få mulighet til å begynne i korpset. Men både instrumenter og individuelle timer koster penger.
– Målet er at alle musikanter skal være rustet til å fortsette med musikk, om det er i amatørkorps eller profesjonelt, når de er ferdig i skolekorpset, sier Jenny. Alle medlemmer skal få individuelle timer med lærer på sitt instrument, og Austestad har fokus på at mestring og kvalitet skal gjennomsyre alt de gjør, uavhengig av nivå.
– Vi må vokse sakte og gi et godt tilbud til de musikantene som er med. Kvalitet vil alltid komme foran kvantitet.

Hjertebarn

Da Jenny og Thomas Austestad startet korpset i 2014 visste de at tiden det tar å få til et godt korps, vil være omtrent 5-6 år. Målet var å ha et godt korpstilbud innen sønnen var gammel nok til å starte. I 2017 flyttet familien til Lørenskog, men de klarte ikke å gi opp drømmen om korpset.
– Det var blitt et hjertebarn for meg og jeg ville ikke gi meg før jeg visste om det ville gå eller ikke, sier Jenny, som også følte et ansvar ovenfor viktige bidragsytere, korpsforeldre og musikantene.
– Det er gøy at vi nå kan feire 5 års-jubileum.