NMF har tatt initiativ til organisasjonen European Championships for Wind Orchestras Association (ECWO) som ble offisielt stiftet i 25. oktober. Organisasjonen skal være eier av European Championships for Wind Orchestras som skal arrangeres annet hvert år, fortrinnsvis 3. helg i mai. En arbeidsgruppe har utarbeidet vedtekter og reglement i forkant av stiftelsen. 6 land er medlemmer så langt så jobbes det videre mot de øvrige europeiske land.

Får en møteplass

Formålet er å fremme «wind music» av ypperste klasse og de verdier som korpsbevegelsen har, fremme repertoar- og repertoarutvikling, styrke samfunnskontakten og ikke minst, gi Europas beste janitsjarkorps en møteplass. Verktøyet er EM.

Nederland 2016

Det første EM vil gå av stabelen i Utrecht, Nederland den 21.-22. mai i 2016 i det nyrenoverte konserthuset Tivoli Vredenburg. Vinner av elitedivisjon 2015 vil representere Norge (Christiania Blåseensemble). For 2018 har Sverige søkt om å være arrangør og for 2020 har Belgia søkt.

Billettsalget er åpnet kan kjøpes her: www.knmo.nl

Buffet Group går inn som sponsor.

Les: Nordmann har skrive pliktnummeret til EM janitsjar

Styret i ECWO består av:
Berit Handegard, NMF, president
Jan Matthys, VLAMO, Belgia, kasserer
Toon Peerboom, KNMO, Nederland, sekretær
Ulrik Spinkel Thomsen, DAO, Danmark, kommunikasjon
Bill Connor, BASBWE, UK, musikkansvarlig
Styret vil opprette nødvendige underkomiteer.

Nettsida vil bli oppdatert: www.ecwo.eu 

Press release ECWO September 6 2015