Ettersom NM Korpsdrill 2020 ble avlyst grunnet Covid-19, ble det heller ikke gjennomført uttak til EM Twirling 2021. NMF planlegger å gjennomføre en EM-kvalifiseringskonkurranse i Jessheim flerbrukshall 12. – 13. desember 2020 dersom koronasituasjonen tilsier det.

Konkurransen vil være en ren kvalifiseringskonkurranse, ikke et norgesmesterskap. Vi oppfordrer advanced- og høy intermediate-utøvere til å melde seg på. Det vil kun inviteres til å stille i klasser som det skal gjøres EM-uttak i.

For å delta på EM Twirling 2021 er det flere levelkrav. Flere klasser har ny musikk/musikklengde. Se denne nettsaken for mer informasjon om klasser, musikk og levelkrav. Hold av datoen – invitasjon kommer så snart alle detaljer er på plass. Vi gjør oppmerksom på at koronasituasjonen vil avgjøre om konkurransen kan gjennomføres med publikum eller ikke.

NMF søker etter teknisk arrangør for denne kvalifiseringskonkurransen. Aktuelle arbeidsoppgaver er billettsalg, kiosk/bespisning, rigging, dommerverter, konferansier, lydansvarlig, vakt m.m. Det kan være aktuelt å dele arbeidsoppgavene mellom flere korps. Skriv en søknad med informasjon om tidligere erfaring som teknisk arrangør, ca. antall personer som kan stille i dugnadscrew samt ønsker om arbeidsoppgaver/type vakter. Send søknaden til ingridy@musikkorps.no innen 1. september.