Løkens første steg inn i den store korpsfamilien gikk via Frelsesarmeen under andre verdenskrig. Etter krigen startet han og kameratene sitt eget korps i Heggedal. Etter mye om og men ga vaktmesteren dem lov å øve i sløydsalen på skolen. Dermed ble vaktmesteren umiddelbart gjort til æresmedlem av korpset. Korpset i Heggedal var faktisk et av de første som tok inn jenter i korpset, på slutten av 40-tallet. Løken sa i et intervju i jubileumsboken «Musikkorpsenes århundre» at det ikke lå noen likestillingstanke bak. «Vi var selvstyrt, så vi gjorde som vi ville.»

Dirigenten

Disse årene i Heggedal betydde mye for Knut Løken. Han sa blant annet: «På tross av mange vanskeligheter, dårlig økonomi og svært liten voksenassistanse, hadde vi det fantastisk. Vi lærte oss å ta ansvar, løse problemer og lede andre. For egen del vil jeg påstå at jeg lærte mye mer av erfaringene fra denne tiden enn jeg gjorde gjennom mange skoleår.»

Deretter ble det Divisjonsmusikken i Oslo, noe som førte til hans første dirigentjobber i Tåsen og Kjelsås skolekorps.

Etter hvert dro han til Hardanger og stiftet korps i lille Ålvik. Korpset ble raskt populært, og det ble kamp om å komme med i korpset. Korpset ble faktisk så bra at det representerte Norge på en serie kulturfestivaler i Frankrike i 1962.

Familien Løken bodde noen år i Bergen og da var det Midtun skoles Musikkorps som fikk glede av hans fantastiske dirigentevner, og korpset nådde et høyt nivå på kort tid.

Turen gikk etter hvert østover, og det var nå Askim pike- og guttekorps som nøt godt av Løkens lederegenskaper. I årene 1974-77 ble det fire seire på rad i en landsomfattende korpskonkurranse for skolekorps.

Løken var i mange år dirigent for Hegg skoles musikkorps, og vant 1. divisjon NM for skolekorps hvert år fra 1982 – 1986.

Kvalitet, kunnskap, kameratskap, var mottoet hans for Hegg skoles Musikkorps i Lier. I perioden 1982-1986 vant korpset 1. divisjon i NM skolekorps hvert år. I 1985 var korpset med på en internasjonal konkurranse i Geneve, og gikk helt til topps. I dommerkommentarene sto det blant annet: «Unbelievable that this is a school band”.

SLOTTET: I 2013 mottok Knut Løken kongens fortjenstmedalje. Foto: Privat

Organisasjonsmennesket

Men Knut Løken gjorde seg ikke bare bemerket som dirigent. Han deltok også på årsmøter, og på midten av 60-tallet ble han vekket midt på natten for å høre om han kunne stille som president i NMF. Han ble ikke valgt – heldigvis, som han selv sa – men hans tid skulle komme. I 1985 ble han valgt inn i Forbundsstyret, og i 1987 ble han valgt til president. Et verv han hadde til han gikk av på landsmøtet i Drammen i 1992.

Det var hans egenskaper innen økonomi som ble utslagsgivende. (Knut Løken hadde utdannelse som statsautorisert revisor).

«Det var kanskje ikke så dumt, for på denne tiden var forbundet i realiteten insolvent,» var hans egne betraktninger rundt hans egen økonomikompetanse.

Da Knut Løken gikk av på Landsmøtet fikk han med seg organisasjonen på en ny kurs, der organisasjonen i større grad skulle styres som et aksjeselskap. På landsmøtet to år seinere fikk Knut Løken organisasjonens høyeste utmerkelse, Sølvtrompeten.

Knut Løken ble 90 år. Vi lyser fred over hans minne, og vil uttrykke en stor TAKK for alt han har bidratt med i Norges Musikkorps Forbund.

Knut Løken bisettes i Haslum krematorium 14. mars kl 14.30.

Her kan du lese hele intervjuet med Knut Løken.