Eventyret

Etter 19 år i Stangaland startet Jakob Birk i Førre Musikkorps i 1995. I godt samarbeid med Rolf Sjursen og Rune Eikeland la de en plan for å satse for fullt og bli blant de beste skolekorpsene i landet. I 1999 vant de NM skolekorps brass for første gang, og de forsvarte tittelen de to neste årene. Siden det har korpset vært et 1. divisjonskorps. De vant Rogalandsmesterskapet for skolekorps i 2015 og Jakob Birk  avslutter sitt eventyr med at han dirigerer korpset under NM skolekorps brass i Stavanger Konserthus 20. juni.

Hverdagen

Det er ikke kun korpset Birk pensjonerer seg fra. Samtidig slutter han også i skolen og kulturskolen. En av årsakene til suksessen i Førre Musikkorps er nok at Birk har bidratt til et godt samspill mellom skole- kulturskole -korps. For det er hverdagen Birk liker best. Øvingen skal være god både for 9- åringen og 19- åringen. De skal ha lyst til å komme på korpset  hver øving.
Dirigere selve konkurransen er greit, men det er forberedelsene som er spennende. Finne riktig stykke til besetningen, jobbe fram alle detaljene og løfte hver enkelt musikant.

De som ikke lager et godt miljø, taper raskt kampen om ungdommene, sier Birk

Ny dirigent

Nå må korpset ut å skaffe ny dirigent. Birk har sagt seg villig til å bidra i jakten og bistå i en overgangsfase, men han understreker at det endelige valgte skal styret få ta selv.