Da er det igjen klart for en samling med faglig påfyll og inspirasjon for aspirant, junior og skolekorpsdirigenter i Bergen. Snorre Svenningsen, som er slagverker i Sjøforsvarets Musikkorps, vil gå igjennom slagverksparken med oss. Her får man anledning til å stille spørsmål samt  lære å stemme pauker.

Bjørn Sagstad tar for seg hvordan vi skal få mest mulig ut av en øvelse, så alle må ta med instrumentet sitt.

Torstein Aagaard-Nilsen avslutter samlingen med fokus på valg av repertoar for korpset.

Her finner du mer informasjon om arrangementet og påmelding!