Når det er standardmusikk er det flere på gulvet samtidig og flere kan få delta. NMF innfører nå standardmusikk i klassen drilldans, slik at alle som stiller i denne klassen har samme musikk.

Drilldans med selvvalgt musikk vil da gå under navnet Rhythmic twirl. Vi stoler på at instruktørene gjør gode vurderinger for sine utøvere om hvor de skal stille. Sesongen 2024/2025 blir et overgangsår der i alle drilldansklassen kan velge om man vil benytte standardmusikken eller selvvalgt musikk. Antall påmeldte i drilldans med standardmusikk vil avgjøre om man kjører én eller flere baner.

For de av dere som har forberedt seg på Artistic Twirl: Musikk og koreografi kan tilpasses og brukes i drilldans med selvvalgt musikk. Artistic Twirl blir ikke innført som egen klasse i NMF. Dette er en klasse som tilhører Norges Danseforbund.

Intensjonen er at i sesongen 2025/2026 går all kvalifisering (for å stille med selvvalgt musikk) via drilldanskategorien. Vi er i gang med utvikling av vårt påmeldings- og bedømmingssystem. Planen er på sikt at man stiller i klassene sin og blir flyttet oppover i divisjon etter plasseringer som blir gitt under konkurranse.

Praktisk info for instruktører:

Musikken i drilldans (standardmusikk) blir sluppet i midten av august på våre nettsider.

Areal: 7,5 m bredde x 5 m dybde

Drilldans solo skal koreograferes slik vi kjenner drilldans fra før, med fokus på musikalitet, drillteknikk, dansebevegelser og bruk av gulv og nivåer.

Retningslinjer for sesongen 2024/2025 blir sluppet i oktober.