I begynnelsen av 2010-tallet besto Hellen Skoles Musikkorps av få medlemmer i hovedkorpset og lite rekruttering.  I dag er de 50 medlemmer, fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps.

Musikk er en fantastisk hobby, som du kan ha hele livet. Korpset gir barna et annet nettverk, som ikke er kjønns- og aldersbestemt.

Rytmekurs i SFO og Blås i skolen

For å øke rekrutteringen startet Hellen Skoles Musikkorps opp med rytmekurs og aspirantøving under SFO, på barneskolene Eidsvåg og Hellen. Elevene hadde ett instrument hjemme og ett instrument til låns på skolen, og rytmekurset var helt uten kontingent. Dette ga resultater. I 2018 var det 28 elever som deltok på aspirantkurset, og av disse var det 15 stykker som valgte å bli med videre til juniorkorpset. Leder Karl Osmund Scheen er godt fornøyd med at 50 % velger å fortsette i korpset.
– Det er selvsagt endel som faller fra i overgangen mellom aspirant til juniorkorps. Aspirantøving skjer i SFO-tiden, mens juniorkorpset øver etter SFO og det må passe med andre aktiviteter.

Høsten 2019 har Hellen Skoles Musikkorps arrangert prosjektet Blås i skolen, for elever på 4. trinn på Eidsvåg barneskole. Her får elevene timer i kornett i stedet for tradisjonell musikkundervisning. Kulturskolelærer Elise Minde Fagerli har hovedansvaret for dette kurset, og tilbringer derfor en dag i uken på skolen. Hun mener at hennes tilstedeværelse på Eidsvåg barneskole er viktig for rekrutteringen.
– At ungene veit hvem jeg er og at de kan stikke innom musikkrommet og slå av en prat kan bidra til at flere får interesse for korps. Elevene er i en alder hvor de tørr å spørre, så det er viktig å ta seg tid til å forklare og la de få prøve instrumenter.

Dette er en generasjon som setter høye krav til sine egne prestasjoner. Vi snakker mye om det å stå i noe som er ubehagelig. At når man er på scenen skal nyte øyeblikket og kose seg.

Talentfabrikken

Perioden fram til musikantene starter i hovedkorpset kaller Hellen Skoles Musikkorps for «Talentfabrikken». Dette skal bidra til at alle musikantene opplever både utfordring og mestring.
– Det kan høres ut som vi spisser det veldig, men med Talentfabrikken kan vi fange opp flere og gi de den opplæringen de har behov for, sier Fagerli. Hun mener at Talentfabrikken spiller en viktig rolle når de nå skal bygge opp igjen skolekorpset.

– Jeg tror flere vil føle på mestring. Alle vil oppleve å møte noen kneiker, men med Talentfabrikken vil man kunne komme over disse i et tempo som passer hver enkelt.

Talentfabrikken legger vekt på at alle skal føle på spilleglede og at alle skal synes det er gøy å være med i korpset, noe som er viktig for å beholde de medlemmene som rekrutteres.
– Musikk er en fantastisk hobby, som du kan ha hele livet. Korpset gir barna et annet nettverk, som ikke er kjønns- og aldersbestemt.

Kornettaspiranter i Hellen Skoles Musikkorps. Foto: Halvard Lyssand

Mer enn bare musikkundervisning

Gjennom Talentfabrikken skal barna og trenes opp i konsentrasjon, disiplin og personlig styrke. Elise forteller at som lærer har hun klare rammer og tydelige forventninger.
– I forkant av konserter øver vi ikke bare på det musikalske, da trener vi på hele situasjonen, forteller Fagerli. Musikantene får opplæring i alt fra hvordan man ter seg på scena, til hvordan man holder fokus i en kaotisk situasjon.
– Dette er en generasjon som setter høye krav til sine egne prestasjoner. Vi snakker mye om det å stå i noe som er ubehagelig. At når man er på scenen skal nyte øyeblikket og kose seg.

Godt samarbeid og flinke foreldre

Det er mye arbeid når et lite korps har ønske om å bli større. Scheen skryter av det gode samarbeidet Hellen Skoles Musikkorps har hatt med instruktørene, og rektorene på de to barneskolene. I mai måned holder instruktørene rekrutteringskonsert på de to barneskolene. Der spilles det musikk som skal fenge potensielle nye musikanter.
– Baby Shark var en stor hit i vår, sier Fagerli.

Scheen trekker frem innsatsen fra korpsforeldre som viktig i denne prosessen, men innrømmer at det kan være vanskelig å finne god balanse.
– Det blir fort mye belastning på få mennesker.

Skolekorpset skal være et sted hvor de ønsker å være.

Takknemlig for at de eldste er lojal mot skolekorpset

Skal korpset vokse er det ikke nok med god rekruttering. Det er også viktig å beholde de eldste musikantene. I Hellen Skoles Musikkorps er majoriteten av musikantene fra 13 år og nedover. Scheen er takknemlig for at korpsets to eldste musikanter, som er i alderen 17 og 15, fortsatt er lojale til skolekorpset. Men det kan være vanskelig å holde et nivå som gjør at også de får utfordringer i korpset.
– De eldste har jo ofte et annet korps i tillegg, som regionkorps eller voksenkorps, sier Scheen, som legger til at det er viktig å bruke de eldste i korpset som forbilder for yngre musikanter.
– Å se både 19- og 10-åringer på scenen samtidig, vise frem et produkt de har jobbet med i fellesskap, er det som gjør korpsmiljøet unikt.

Hellen Skoles Musikkorps har i flere tiår vært innleid som teknisk arrangør for NM brass. Her har både nåværende og tidligere korpsforeldre stilt opp. Scheen mener det er en fin inngang for nye korpsforeldre.
– Her får de et innblikk i hva det vil si å være med i et korps.

Ingen quick fix

For å bygge opp et korps, mener Scheen det er viktig med et godt samarbeid mellom korpset, skolen og kommunen. I det siste har korpset og startet samarbeid med kulturskolen. Hellen Skoles Musikkorps oppfordrer alle sine musikanter i hovedkorpset å melde seg inn i kulturskolen.
– Desto mer en klarer å få til sammen med kulturskolen, desto bedre, mener Scheen. Han sier at det er viktig at korpset, skolene, kulturskolen og kommunen jobber med hverandre. Men legger ikke skjul på at det er masse arbeid.
– Det er ingen quick fix.

Elise Minde Fagerli trives godt som lærer i Hellen Skoles Musikkorps, og skryter av styret som legger ned mye tid og ressurser på korpset. Hun mener det er nødvendig om et skolekorps skal bli et sted hvor det er godt å være.
– Det er viktig å ha fokus på et godt sosialt miljø, sier Fagerli. For å beholde musikantene må de føle mestring og være trygg på den sosiale biten.
– Skolekorpset skal være et sted hvor de ønsker å være.

 

Fra julekonserten til Hellen Skoles Musikkorps 2019. Foto: Sahan Shanmugaratnam