Fra «medlemsundersøkelsen» fant NMF 3 hovedutfordringer i korpsene:

  1. Alt er under press fra andre aktiviteter og generelt tidspress fra hverdag/skole (for ungdommer)

2. Manglende mestring og opplæring

3. Mister interessen og motivasjonen

Alt dette henger sammen, og hvert enkelt korps må finne «sine løsninger» basert på sine utfordringer og muligheter.

På Hell vil alle deltakerne få jobbe med sine unike utfordringer sammen med NMFs beste korpsbyggere: korpsbygger Per Einar Fon,  korpsleder Terje Solbakken, musikksjef Rune Hannisdal, korpskonsulent Mari Malm Mørkved, og daglig leder Geir Ulseth. Fokuset vil være å finne og definere utfordringene, og finne konkrete tiltak på kort og lang sikt. Korpset bør melde på hele styret for å få størst effekt av arbeidet.

Korps som har deltatt i NMFs korpsbyggerprogram siden oppstarten i 2013 har hatt musikalsk utvikling og økt sin medlemsmasse.