Hva er Regionkorpset i Sør?

Regionkorpset i Sør er et tilbud til skolekorpsmusikanter i alderen 14 – 19 år som ønsker ekstra musikalsk utfordring. Korpset har janitsjarbesetning med deltakere fra hele regionen. Målsettingen er å motivere til videre musikalsk utvikling og fortsatt medlemskap i de lokale skolekorpsene. Ambisjonsnivået er høyt og opptak skjer ved prøvespill.

Korpset har fire helge-samlinger i året på forskjellige steder i regionen, der hver samling avsluttes med konsert. Sesongplan, repertoar og besetning planlegges i samarbeid med administrasjonen i NMF Sør.

Les mer om Regionkorpset i Sør: https://musikkorps.no/regionkorps-sor-2019-2021/


Hvem
er du?

Vi ser etter en dirigent som kan videreutvikle regionkorpset mot nye musikalske mål.  Kandidaten må ha bred repertoarkunnskap, og kunne beherske et variert repertoar på høyt musikalsk nivå. Som dirigent er du sentral i prøvespillprosessen, og med i vurdering av korpsets sammensetning før hver sesong.

Vi søker en dirigent som:

  • Har ønske og vilje til å videreføre en god musikalsk utvikling i korpset.
  • Kan motivere, inspirere og utvikle medlemmene.
  • Utarbeider musikalske mål og prosjekter i samarbeid med NMF Sørs administrasjon.

I tillegg til musikkfaglige kvalifikasjoner, legges det stor vekt på personlig egnethet.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Lønn etter avtale.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med daglig leder i NMF Sør, Finn Arne Dahl Hanssen,
tlf: 909 56 893, epost: finnarne@musikkorps.no

Søknad og CV sendes til:
finnarne@musikkorps.no

Søknadsfrist: 1. mars 2020