Rogaland Ungdomskorps (RUK) er NMF Rogalands representasjonskorps og er ment å være en ekstra inspirasjon for musikanter som er blant de eldste i sine skolekorps. RUK er et tilbud til musikanter i hele fylket i alderen 14 til 19 år. Korpset har janitsjarbesetning og består som regel av rundt 60 medlemmer. 

Korpset holder et høyt musikalsk nivå og det kreves av medlemmene at de både stiller lojalt opp på alle samlinger i løpet av en sesong, og at de møter godt forberedt. RUK har tre til fire helgesamlinger i året på forskjellige steder i fylket. Hver samling avsluttes med en større eller mindre konsert. Korpset spiller alltid festkonsertene under RM, i 2025 blir dette 15.-16. mars. 

Vi ser etter en dirigent og musikalsk leder som kan videreutvikle RUK mot nye musikalske mål. Den viktigste oppgaven som musikalsk leder for RUK er å planlegge og gjennomføre interessante og utviklende samlinger for korpset og den enkelte musikant. Kandidaten må ha bred repertoarkunnskap og kunne beherske et variert repertoar på høyt nivå.

Les hele utlysningsteksten her

Dersom du er interessert i å bli RUK sin nye dirigent og musikalske leder, kan du sende søknad og CV til karoline@musikkorps.no innen 11. mars 2024.