Inneværende  sesong blir dirigent Arvid sin siste. Etter mange år med HUK, stappfulle av musikalske høydepunkt, går hans siste åremål-periode ut neste år.
Nå ser vi etter en dirigent som kan videreutvikle HUK mot nye musikalske mål.

HUK har ambisjoner om å holde et høyt musikalsk nivå og det kreves av medlemmene at de stiller lojalt opp på alle samlinger i løpet av en sesong og møter godt forberedt. Korpset har fire helge-samlinger i året på forskjellige steder i regionen, der hver samling avsluttes med konsert.

Den viktigste oppgaven som musikalsk leder for HUK er å planlegge og gjennomføre interessante og utviklende samlinger for korpset og den enkelte musikant. Kandidaten må ha bred repertoarkunnskap, og kunne beherske et variert repertoar på høyt musikalsk nivå.

Les hele utlysningsteksten her