Departementet har gjort flere justeringer. Det viktigste for korpsene og NMF er:

  • Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle mottakere, også underledd.
    Det er altså ikke nok å bare være registrert i Brønnøysundregisteret, korpset må være registrert i Frivillighetsregisteret. Korps som enten ikke er registrert, eller har registrert feil organisasjonsnr vil få en direkte henvendelse fra NMF om kort tid.
    Det haster med å registrere og eventuelt feilrette. Det vil ikke være mulig å søke momskompensasjon uten et gyldig organisasjonsnummer i Frivillighetsregisteret.
  • Endring i beregningsmodell – betyr en omfordeling der små organisasjoner samlet sett får litt mer, og store organisasjoner samlet sett får litt mindre.
  • Redusert minstegrense fra 200 000 kroner til 100 000 kroner i driftskostnader som faller innenfor ordningen i forenklet modell.
  • Redusert minstegrense fra 14 000 kroner til 7 000 kroner i søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader i dokumentert modell.
  • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader for krav om revisjon av registrert eller statsautorisert revisor.
  • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader før det er krav om å gjøre fradrag etter § 7 (gjelder forenklet modell).

Denne oversikten er ikke fullstendig. For mer informasjon om endringene kan du klikke deg inn på lenkene under:
Lotteritilsynet
Regjeringen
Lovdata

Frist for å søke momskompensasjon er 15. juni.