Erwin kommer fra stillingen som rådgiver i konsulentselskapet BCW og har jobbet med kommunikasjon på Stortinget. I begynnelsen av mars starter han opp ved hovedkontoret i Bergen. 

– Min oppfatning er at mange undervurderer samfunnsrollen korps har. Personlig er jeg imponert over hvordan over 1600 korps kan samle barn, unge og voksne fra alle samfunnslag i et fellesskap. Det er få tiltak som er like effektivt på å integrere, likestille og bygge opp vår ungdom som det å spille i korps. Enda bedre er det at det også bidrar til å skape folkefest og musikkglede. Dette er en historie jeg ser frem til å fortelle, uttaler Erwin Teigen.

Generalsekretær Kjersti Tubaas er overbevist om at Erwin vil være en verdifull tilvekst til organisasjonen: Han er ikke bare vant til å jobbe med ulike folk og kunder, men hans dedikasjon for kommunikasjon og markedsfaget vil være en uvurderlig tilføyelse til NMF. Erwins perspektiver utenfra korpsbevegelsen vil hjelpe oss med å nå flere og nye mennesker, og styrke vår posisjon som en ledende kulturfrivillig organisasjon.

Bred erfaring med strategisk kommunikasjon

Erwin Teigen, opprinnelig fra Stjørdalen i Trøndelag, har de siste årene bodd i Oslo. Hans erfaring fra konsulentbyrået BCW inkluderer strategisk kommunikasjon og analyse for internasjonale selskaper og ideelle organisasjoner. Ledelse av flere prosjekter har ligget til stillingen. Med spesialkompetanse innen spisset og målrettet kommunikasjon, mediehåndtering og kampanjer, samt å ha jobbet for stortingsgruppen til Fremskrittspartiet med politisk kommunikasjon og sosiale medier, er Erwins kompetanse veltilpasset NMFs ambisjoner for de kommende årene. 

– I denne rollen kommer mange til å ha høye forventninger til meg. NMF har mye de ønsker å gjøre og de målene de har satt for kommunikasjonsarbeidet sitt er ikke enkle å nå. I første rekke skal jeg sørge for at vi klarer å holde stø kurs. Men jeg ønsker raskt å sette en standard som forhåpentligvis kan løfte kommunikasjons- og markedsarbeidet i forbundet. Det er et arbeid som kommer til å kreve godt samarbeid og full tillit, uttaler Erwin Teigen.   

Mye spennende på gang  

NMF har mange spennende prosjekter på gang innenfor kommunikasjon, forretningsutvikling og markedsføring. Blant annet jobbes det nå med å oppgradere hjemmesiden og utvikle en nettportal for musikanter, dirigenter og frivillige. I tillegg jobber vi for bedre og nye partnerskap med kommersielle aktører, omdømme/reklamekampanjer for korps og styrking av informasjonsarbeidet for alle medlemmene våre.   

NMF har en klar visjon om å fortsette å være en betydningsfull samfunnsaktør på vegne av korpsene, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette oppnår vi ved å synliggjøre korpsenes egenverdi og opprettholde en kontinuerlig og positiv dialog med beslutningstakere på alle nivåer. Med Erwins sterke erfaring innen redaksjonell kommunikasjon, vil vi rette mer fokus mot å nå ut til eksterne kanaler, og dette vil være en sentral del av hans ansvarsområde når han tiltrer rollen. Vi er begeistret for å se hvordan disse initiativene vil forme og styrke NMF i tiden som kommer. 

Om Norges Musikkorps Forbund  

Norges Musikkorps forbund (NMF) er den største kulturfrivillige organisasjonen i Norge, med over 60 000 medlemmer fordelt på ca. 1600 medlemskorps. Vi ønsker å bidra til å fremme og videreutvikle musikk og drill i Norge, i og med samfunnet rundt oss. Vår oppgave er å gjøre korps til en attraktiv og tilgjengelig fritidsaktivitet. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet. 

Vi har hovedkontoret i Bergen, hvor litt over 20 ansatte jobber. I tillegg har vi åtte regionskontorer, hvor til sammen litt over 20 personer jobber, fra Tromsø i nord, til Trondheim og Molde, Bergen, Stavanger, Sandefjord, Lillehammer og Oslo. 

Vår visjon er en enkel, men kraftfull: Korpsglede for alle! 

Fellesskap – trygghet – mestring – utvikling 

Vi ser på inkludering og mangfold som en ressurs, og som et mål i seg selv. Organisasjonen vår trenger mangfoldets kunnskap, ferdigheter, erfaringer og holdninger for å utvikle seg videre, og fortsette å være relevant som nærmiljøtiltak og kulturell møteplass fremover.