Felles epost-adresse for korpset

Mange korpsledere og kasserere bruker sin private epost-adresse til korpssaker. Det hender med jevne mellomrom at informasjon ikke når fram til korpsleder eller kasserer fordi det har kommet nye ledere/kasserere til uten at epost-adresse har blitt endret i Korpsdrift. Dersom styret benytter en felles epost-adresse hvor alle sittende styremedlemmer til en hver tid har tilgang, sikrer dette en god informasjonsflyt selv om korpset får ny leder eller kasserer. Eksempel: fakturaadresse: fjordenskolekorps@gmail.com, kontaktadresse: fjordenskolekorps@gmail.com. Det eneste som må huskes på er å gi nye styremedlemmer tilgang!

Hederstegn

Har korpset noen medlemmer som skulle hatt en årsmedalje? Medaljene tildeles personer som har dokumentert respektive antall års aktivt medlemskap i korps som er tilsluttet NMF. Korpsmedlemmer og korpsstyrer fremmer forslag på kandidater. Korpsstyret vurderer forslaget og foretar endelig avgjørelse og tildeling av årsmedaljer skal meddeles regionstyret. Korpsstyret avgjør rammene omkring overrekkelsen. Om mulig og ønskelig skal medaljer overrekkes av regionrepresentant.

Det deles ut følgende årsmedaljer: 20, 30, 40, 50 og 60-års medlemskap.

Her finner dere all info om hederstegn

Sommerkurs

Vi minner om at det nå er åpent for påmelding av deltakere til årets kuleste uke, nemlig sommerkurs. Korpsleder gjør dette via korpsdrift.no og skulle det være spørsmål om hva, hvordan og hvor, er det bare å ta kontakt!

Her kan dere lese mer om alle kursene denne sommeren 

Bindende påmelding innen 15. mai

Instrumentfondet

Instrumentfondet er en statlig støtteordning for skolekorps der det bevilges penger til kjøp av instrumenter.
Det er mulig for alle skolekorpsene i Norge å søke om støtte fra Instrumentfondet.
Frist for å søke er 1. april.

Frifond

Frifond er en statlig støtteordning for barn og unge der overskuddet fra Norsk Tipping blir fordelt til lokale lag og organisasjoner.
NMF håndterer tilskuddsordningen til korpsene, og tildelingen skjer én gang i året.
Frist for å søke er 1. april.

Les her hvordan dere søker