Det er besluttet i NBTA Europe å opprette et såkalt European Teaching Programme bestående av fire nivåer – ikke ulikt systemet vi har med de fire instruktørkursene i korpsdrill i dag; fra basic beginner level til advanced tricks.

I fjor utvidet NMF kursstigen for korpsdrill med et nytt trinn for instruktører; nemlig internasjonalt instruktørkurs – og nå er endelig pensumet klart. De nasjonale instruktørene i NMF har fått invitasjon til å delta på internasjonalt instruktørkurs (del 1 og 2 av totalt 4 deler) i et sportssenter i Reims i Frankrike helgen 16. – 17. mai 2015. NMF dekker kursavgift, overnatting og mat for inntil 5 instruktører, og deltakerne dekker selv reiseutgiftene. På kurset skal trinn 1 og 2 gjennomgås.

Under NM Korpsdrill 2015 vil lørdag ettermiddag (etter at konkurransen er ferdig) bli brukt til at deltakere i Solo 1 Baton gjennomgår bevegelsene fra trinn 1. De vil også bli sjekket én og én, og man må få bestått på alle momentene i trinn 1 for å kunne delta på EM Twirling 2016. Det blir delt ut et diplom/bevis på bestått praktisk utførelse av disse grunnbevegelsene.

Dette er et initiativ fra teknisk komité i NBTA Europe, gjelder alle EM-deltakere i Solo 1 Baton, og er ment som en kvalitetssikring av nivået på EM. På premieutdelingen søndag på NM blir det klart hvem som inviteres til å delta på EM.

Her er grunnbevegelsene som inngår i trinn 1:

Summary Level 1 – European Teaching Programme

Vi gjør oppmerksom på at dette er helt grunnleggende og enkle momenter, og at NBTA Europe har denne kvalitetssikringen til neste EM for å starte et sted. De ønsker å starte litt forsiktig. Grunntanken er å samle og samkjøre undervisningen og teknikkene i de ulike landene, og bli enige om ett felles drillspråk. Høyst sannsynlig vil kravene øke med tiden. NBTA Norway vurderer nivået på alle NM-deltakere, så de som får invitasjon til å delta på EM/VM må ha et høyt nivå og en solid teknikk i tillegg til oppnådd plassering.

Ta kontakt med nasjonal drillkonsulent i NMF dersom det trengs utdypende forklaringer til grunnbevegelsene som teknisk komite i NBTA Europe har listet opp i vedlegget ovenfor.