European Youth Brass Band samles lørdag 25. april til 3. mai 2020 som en del av europamesterskapet for brassband (EBBC). Dirigent er Reid Gilje.

Datoer:

Ankomst Palanga 25. april på dagtid
Hjemreise fra Palanga 3. mai etter kl 18:00

De som får plass i EYBB må være tilstede i hele perioden. NMF dekker reise og det er gratis opphold.

Søkere må være mellom 18 og 22 år, dvs. født etter 1. juni 1998 og før 1. april 2002

Vi ønsker søkere på alle instrumenter. European Brass Band Association (EBBA) avgjør hvilke instrumenter Norge blir representert med. Vi får sannsynligvis tre plasser til sammen og en av disse blir en kornettist.

Søknadsfrist: 20. november 2019.

Kontaktperson: Berit Handegard (berit@musikkorps.no)