Dette er den 7. dirigentkonkurransen i rekkja og består av to innleiande rundar, ein semifinale og ein finale. Tre dirigentar går til finalen der dei skal gjennomføre Pageantry by Herbert Howells, In Memoriam RK by Elgar Howarth and Cloudcatcher Fells by John McCabe.

Det er premiar på EUR 3.000, 2.000 og 1.000 og ekstra premie til vinnaren. Alle semifinalistar får diplom.

Deltakarar må vere født på eller etter 1. januar 1982.

Les: Reglar om Dirigentkonkurransen.

Her søker du om å bli med: http://www.ebba.eu.com/eccregistration og alt stoffet og søknaden må vere sendt innan 6. januar 2017.

Det kan søkast NMF om reisestøtte for deltakarar.

Andre spørsmål kan rettast til European Brass Band Association, EBBA v/Kor Niehof, e-mail: generalsecretary@ebba.eu.com