European Youth Brass Band samles 20. – 28. april 2019 under europamesterskapet for brassband i Montreux i Sveits.

Datoer:

Ankomst Montreux 20. april på dagtid

Hjemreise fra Montreux 28. april etter kl 18:00

De som får plass må være tilstede i hele perioden.

Søkere må være mellom 18 og 22 år, dvs. født mellom 1. juni 1997 og 1. april 2001.

Vi ønsker søkere på alle instrumenter. European Brass Band Association (EBBA) avgjør hvilke instrumenter Norge blir representert med. Vi får sannsynligvis tre plasser til sammen og en av disse blir en kornettist.

Søknadsfrist: 20. november 2018. Søknad sendes til Berit Handegard berit@musikkorps.no

Kontaktperson: Berit Handegard

Søkere må oppgi:

  • Navn
  • Korps du spiller i
  • Adresse
  • Fødselsdato ddmmåå
  • Instrument
  • Telefonnummer (husk + 47 foran)
  • Epostadresse
  • Referanseperson, lærer eller dirigent. Oppgi navn og epost