Konferansen er lagt opp med dag og kveldsprogram.
Målgruppen for dagprogrammet er kulturskolelærere, instruktører og dirigent. Disse har også en egen parallell i kveldsprogrammet.
På kveldsprogrammet har vi egen tematikk for styrefolk.

Dagprogrammet:
09.30 – 11.30: Rekruttere og beholde, v/Svein Tore Werstad og Per Einar Fon
11.30: LUNSJ
12.00 – 15.00: «Serious Fun» – Samspill, rytme, lytte, improvisere, leke og bevege v/Jan Magne Førde

Kveldsprogammet:
17.00 – 19.00: Den gode øvelsen v/Per Einar Fon
19.00 – 22.00: Rekruttere og beholde v/ Svein Tore Werstad og Per Einar Fon
19.00 – 22.00: Den gode øvelsen workshop med Bjørn Sagstad og Steinkjer janitsjar