Denne første Steinkjer Konferansen vil fokusere på to hovedområder:

1.Styrets arbeid og tilrettelegging for musikalsk suksess: styrets arbeid og organisering, og tilrettelegging og oppfølging av opplæringen i korpset gjennom dirigenter/instruktører. Vi har fått med oss NMFs største fagperson på dette området, Per Einar Fon. Han har siden 2012 arbeidet med korpsutvikling i NMF, og vil gi mange tips og råd til både kulturskolerektorer, lærere, styrefolk og dirigenter/intruktører om suksessfaktorer for en god og sunn korpsutvikling.

2.Korps i skolen/SFO: her har vi fått med oss et av de mest suksessrike klassekorps-prosjektene i Europa, nemlig «Yamaha Class Band». Her vil kulturskolerektorer, lærere, dirigenter, intruktører og styrefolkene få en unik kunnskap og erfaring med både metodikk,læreverk og organisering som viser seg å fungere både som rekrutteringsprosjekt og opplæringsmetode for de første årene i korpset. Leder av prosjektet Vincent de Leur har tatt med seg sin mest erfarne lærer, Marion Zwanenberg, og disse to reiser nå rundt i hele europa og holder seminar og foredrag for lærere og kulturskoler som skal starte opp, eller er i gang med slike «korps i skolen/SFO» prosjekter.

3. Hvordan vil innføring av rammeplanen «Mangfold og fordypning» gi dyktigere musikkutøvere i skolekorpset? – Dette er problemstillingen i masteroppgaven til Karsten Selseth Landrø.

4. Korpsdriftsportalen: Praktisk arbeid og vedlikehold av korpsets medlemsregister og påmelding til kurs og konkurranser.

Det vil også bli satt av tid til erfaringsutveksling fra deltakerne.

På dagtid vil det bli et skreddersydd program for kulturskoleansatte, både ledere, dirigenter og lærere, og på kveldstid vil vi ha litt mer fokus på styrefolk. Men vi vil også ta med oss dirigenter og instruktører/lærere på kveldsprogrammet, nettopp fordi alle som driver og jobber i korpset må samarbeide med felles fokus og prioritering.

Dagprogrammet:
Kl 09-0930: innsjekk og registerering
Kl 0930-11: korpsutvikling med Per Einar Fon
Kl 1130-15: Korps i skolen/SFO

Kveldsprogammet:
Kl 17-1730: «Korpset og kulturskolen er èn greie», Karsten Selseth Landrø
Kl 1730-1830: Korpsutvikling med musikalsk fokus, Per Einar Fon

Kl 1830-2130: Korps i skolen/SFO
Kl 1830-2130: Korpsutvikling (for styret)
Kl 1830-2130: Korpsdriftsportalen i NMF (Workshop med bl.a. medlemsregistrering og kurspåmelding. Ta med egen PC)