Tove Hagen (37) fra Rendalen fører hendene sammen mens hun lytter nøye til faglærer Trond Korsgårds instruksjoner for å lære seg en friere dirigentteknikk. Hun kniper øynene igjen og går inn i en dyp konsentrasjonsfase.

Fullstendig kontroll

– La oss se over videoen fra Les Miserables, sier Korsgård mens han med to fingre trykker kjapt på iPaden han har liggende foran seg på pulten.

I det videosnutten dukker opp på skjermen hans, kan han se at den eksakt samme videoen dukke opp på Toves skjerm. Han trykker play, og toner fra den kjente musikalen «Les Miserables» strømmer ut av høytalerne. Etter en stund trykker Trond Korsgård på skjermen igjen og pauser videoavspillingen.

– Dette er kjempebra, Tove. Du kommuniserer på en helt annen måte, og partituret sitter bedre. Det er helt klart. Du har fullstendig kontroll på dem, sier Trond.

Les mer om studiet på Norgesuniversitetets nettside

Kjempestort behov

Tove er en av 25 heldige studenter som fikk tilbud om studieplass på det nyoppstartede digitale dirigentstudier.

Det er Institutt for musikk og dans (IMD) ved Universitetet i Stavanger (UiS) som har satt i gang pilotprosjektet, med støtte fra Norgesuniversitetet. Digitale dirigentstudier er et ettårig etterutdanningstilbud som ledes av dirigent og førsteamanuensis Morten Wensberg. Digitale dirigentstudier er det aller første av sitt slag som har blitt tilbudt i Norge – noensinne. Studiet er rettet mot nordiske korpsdirigenter som ønsker en videreutdanning de kan kombinere med arbeid, og som i all hovedsak kan gjennomføres hjemmefra.

– Behovet viste seg å være større enn vi hadde trodd. Vi la opp til å ta inn mellom 6 og 8 studenter, men bestemte oss for å tilby 25 studieplasser da vi så den store interessen og det faktum at antall kvalifiserte søkere også var så høyt, forteller Morten Wensberg, som er prosjektleder for digitale dirigentstudier og leder for dirigentseksjonen ved Institutt for Musikk og Dans, (IMD).

Morten Wensberg er primus motor for "Digitale dirigentstudier" ved Universitetet i Stavanger.

Morten Wensberg er primus motor for «Digitale dirigentstudier» ved Universitetet i Stavanger.

Musikkultur har skrevet om digitale dirigentstudier

Inspirert av fotballsendinger

Ifølge Wensberg har det har lenge vært et behov for desentralisert etterutdanning innen direksjon. Han mener direksjonsutdanning egner seg spesielt godt for digital undervisning, da det å se på video av praksis allerede er en etablert undervisningsform innen denne utdanningen.

Les mer om Digitale Dirigentstudier

Studiet blir det første i Norge som tar i bruk såkalte moocs (Massive Open Online Course) i musikkfaget. Dette innebærer at forelesningene blir lagt åpent ut på nett, i form av tekst, video og oppgaver man kan løse. Andre deler av studiet er kun for studentene, slik som debattfora der man kan diskutere og gi hverandre tilbakemeldinger. Undervisningsmetodene har også hentet inspirasjon fra idrettssendinger på TV.

– Vi bruker telestrator, en teknologi man kan se i blant annet fotballsendinger. Her kan man tegne og forklare oppå et videobilde, forteller Wensberg.

Større geografisk frihet

Studiet går over et helt år, og gir 30 studiepoeng. Fysiske samlinger, en nettbasert forelesningsrekke og individuell veiledning via video danner basisen i kurset. Ti ganger i året får Tove og de andre studentene en videoveiledningstime. Enkeltundervisningen foregår som videosamtale.

Kravene til teknologi er overkommelige for de fleste; en datamaskin med kamera og internettforbindelse. Wensberg forklarer at nettstudier gir større geografisk frihet og det gir samtidig studenter en mulighet til å ta en etterutdanning som de ellers ikke kunne tatt. I årets kull finner du studenter fra Vadsø til Skåne. Med et større antall studenter enn planlagt måtte prosjektlederen også hente inn flere lærere. To dirigenter ble hyret inn, ingen av dem med Stavanger som bosted.

– Med et nettbasert studium får man tilgang ikke bare til studenter bosatt andre steder i landet, men også til lærere med annen geografisk tilhørighet enn lærestedet. De to lærerne på kurset, Harald Eikaas og Trond Korsgård, bor henholdsvis i Bergen og Horten, sier Wensberg.

Vil bli bedre

Tove søkte digitale dirigentstudier fordi hun ønsket å bli en bedre dirigent. Hun jobber som musikklærer i kulturskole og på ungdomsskole, dirigerer musikkorps og spiller i to band «Majorstuen» og «Fra de mollstemte skoger».

– Jeg har tidligere vært med på Dirigentuka flere ganger. Da vi i fjor ble fortalt om studiet digitale dirigentstudier, bestemte jeg meg fort for å søke. Hovedgrunnen for at jeg søkte er at jeg ønsker å bli en bedre dirigent, men også at dette er et studium som jeg kan gjennomføre samtidig som jeg bor i Rendalen med hus, familie og jobb, sier hun og legger til at hun allerede har anbefalt studiet til venner og bekjente.

(Tove er nominert til «Årets voksenkorpsdirigent» som skal avgjøres på Born to play-konserten på Hamar 14. november.)

Selv om Digitale dirigentstudier tilbys som en pilot både i år og til neste år, håper Wensberg at tilbudet vil realisert på permanent basis etter prosjektet går ut i 2016. Han tror at det er et marked for lignende tilleggsutdanninger også innen andre musikkdisipliner som kordirigering og for musikklærere i kulturskolene rundt om i landet.

Lyst å lære mer om studiet? Sjekk ut moocen.

Tekst: Maria Gilje Torheim. Foto: privat