– Dette er en anerkjennelse av Norges Musikkorps Forbund og den jobben musikkorpsene gjør innenfor viktige område av samfunnslivet, sier NMFs generalsekretær, Kjersti Tubaas.

Kronprins Haakon har vært NMFs beskytter siden 2011 da han overtok etter Kong Harald.

– Kongehuset står fremdeles sterkt hos det norske folk og gjennom beskytterskapet har NMF en god relasjon med Slottet. Noe som oppleves positivt for de aller fleste, sier Tubaas.