– Dette er svært gledelig, sier NMFs generalsekretær Karl Ole Midtbø. Det er en anerkjennelse av Norges Musikkorps Forbund og den jobben musikkorpsene gjør innenfor viktige område av samfunnslivet.

Kronprins Haakon har vært NMFs beskytter siden 2011 da han overtok etter Kong Harald.

– Kongehuset står fremdeles sterkt hos det norske folk og gjennom beskytterskapet har NMF en god relasjon med Slottet. Noe som oppleves positivt for de aller fleste, sier Midtbø.

I 2018 er Norges Musikkorps Forbund 100 år.

– Det har vært kontakt med Kongehuset som er positive til å motta en invitasjon, sier Midtbø.