– Tryg har vært en solid støttespiller for norske musikkorps de siste årene, og det er med glede vi fornyer avtalen, sier generalsekretær Karl Ole Midtbø i NMF. Siden avtalen ble inngått i 2015, har Tryg betalt ut nesten 50 millioner kroner til korpsarbeid i hele landet. Enkelte korps har fått mer enn 100.000 kroner i årlig støtte.

– Tryg er en stolt sponsor av norske korps, og dette er en avtale vi er svært fornøyd med å videreføre, sier Espen Opedal, norgessjef for Tryg Forsikring.

Samarbeidsavtalen er bygd opp som en grasrotandel, der korpsene får utbetalt en del av de forsikringene som kjøpes av korpsets medlemmer og deres familie og venner. Hovedparten av støttebeløpet går direkte til utbetaling til de enkelte korps, mens en mindre del går til Norges Musikkorps Forbund og deres arbeid.

– For oss er dette en vinn-vinn-situasjon: Tryg får kunder, og korpsene får penger, sier Espen Opedal.

– Vi synes det er viktig at mesteparten av pengene fra avtalen med Tryg går til de enkelte korps. Dette er en inntektskilde som kommer til å vokse fremover, sier Karl Ole Midtbø.

Du kan se signeringen av avtalen her