NMF Øst arrangerer årlig musikksommerkurs for barn og unge, men har i år måttet avlyse alle våre kurs grunnet Korona-situasjonen og hensynet til smittevern. Mer enn 500 musikanter sto plutselig uten et kurstilbud.

Mange (oss inkludert) har vært enormt skuffet over at årets sommerkurs måtte avlyses. Men i lys av justert smitteveileder fra FHI har vi kastet oss rundt, og har nå gleden av å invitere til sommerspilling. Annerledes enn vanlig, men med samme fokus: Spilleglede!

For de yngste inviterer vi til en inspirasjonsdag: Korpsjubel!

FerieKorpset er samspillsdager for ungdomsmusikanter.

For de eldste skolekorpsmusikantene blir det Digital Ungdomsfest!