Publisert 11/05/2023 - Oppdatert 11/05/2023 Forfatter: Birgitte Grong

FeriePULSE til Løten og Rælingen!

Sammen med sine kulturskoler fikk Rælingen skolekorps og Løten skolekorps årets tildeling! Det betyr at det blir HøstPULSE for barn og unge med og uten korps-bakgrunn på Løten og Rælingen i høstferien!

Norsk kulturskoleråd og Norges Musikkorps Forbund lyser årlig ut FeriePULSE-prosjekter til korps og kulturskoler som samarbeider. Det kom inn flere gode søknader, men to samarbeid skilte seg ut og endte med å få årets tildeling:

 • Løten skolekorps og Løten kulturskole
 • Rælingen skolekorps og Rælingen kulturskole

HøstPULSE i Løten og Rælingen realiseres med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir) og Norsk Musikkråd.

Bilde med overskriften HøstPULSE

FeriePULSE endrer navn etter årstiden den foregår i. Løten og Rælingen skal arrangere HøstPULSE. Foto: NMF

Støtten innebærer:

 • 4-5 pedagoger (+ ev.PULSE-deltaker/-e etter avtale). Dette inkluderer honorar, reise, losji og delvis kost for disse som tar ansvar for faglig innhold og opplæring
 • 120 000kr i frie midler
 • FeriePULSE-luer til alle deltakere
 • Fysisk FeriePULSE-opplæring for lokale ledere og praktikanter 18.-20.august
 • Veiledning fra NMF

Disse kommunene skal etter planen få støtte gjennom 3 år, men dette avhenger hvor mye penger NMF og Kulturskolerådet mottar til å gjennomføre tilskuddsordningen. Etter prosjektperioden er målet at lokalsamfunnet skal være rustet til å gjennomføre FeriePULSE på egen hånd.

På FeriePULSE får barn og unge som aldri har spilt før utfolde seg både på instrument og i sang og bevegelse sammen med erfarne korpsmusikanter. Foto: Amalie Bakka/Aurskog-Høland kulturskole

Prosjektmål, FeriePULSE:

 • Bidra til at flere får ta del i og bli i korpsfellesskap for læring, økt livsmestring og livskvalitet, med særlig fokus på barn og unge som av ulike grunner opplever utenforskap.
 • Synliggjøre korps og kulturskole som relevante fritidsaktiviteter for flere.
 • Gi grunnskolebarn gode opplevelser som de kan dele i skolegården.
 • Bidra til at flere barn og unge finner veien til faste kulturaktiviteter som kulturskole og korps, og at flere blir værende i aktiviteten over tid.
 • Stimulere til økt samhandling lokalt mellom lag, foreninger og offentlige tjenester.
 • Styrke kulturskoler og korps til å videreføre tiltaket.
Loading