DNFE

består av fløytestudenter og fløytepedagoger med utdannelse fra Universitetet i Agder. De arrangerer fløytehelg for å skape interesse, motivasjon og spilleglede. Et fløyteensemble består av piccolo, altfløyte og bassfløyte, i tillegg til vanlige fløyter. Det vil bli anledning til å prøve alle fløytetypene.

Alle deltakerne deles i ensembler etter alder og/eller nivå, og vil bli dirigert av profesjonelle fløytelærere. Notene blir sendt ut på forhånd slik at de kan øves på sammen med læreren.

Tid og sted

Tid: Lørdag 12. september kl. 09.45‐16. Søndag 13. september kl. 11.15‐15. Det blir hentekonsert med deltakerne og DNFE søndag kl. 16.

Sted: Universitetet i Agder, Bygg K – Sigurd Køhns Hus, Gimlemoen 25 Kristiansand.

Pris

Deltakeravgift: kr. 300
For denne prisen får du spille i et stort felles ensemble og et mindre ensemble med andre på din egen alder og nivå. Det blir tett oppfølging av profesjonelle fløytepedagoger, konsert, prøving av alt- og bassfløyte, og du får med deg et minne om helgen hjem.

Påmelding

Betal deltakeravgift til konto 3060.24.52316 (husk å merke betalingen med fullt navn) og send epost til dnfe2010@gmail.com med fullt navn, korps/kulturskole, alder, hvor lenge du har spilt, og om du vil spille alt-/bassfløyte.

Påmeldingsfrist 1. juli.

Mer informasjon

www.dnfe.no eller søk dem opp på Facebook.