NBTA-standardmusikk for konkurranser

Godkjente nasjonale drillinstruktører pr. 01.12.2019

Kursstige Korpsdrill NMF pr. 01.09.2014

 

På våre nettsider har det tidligere ligget en oversikt over veiledende timesatser for drillinstruktører. Denne eksisterer ikke lenger. Medlemskorpsene i NMF er ikke bundet av noen tariffavtale. Det er derfor opp til hvert enkelt korps hva man betaler de dirigentene og/eller instruktørene som jobber i korpsene. Det vil være i alles interesse å skrive en arbeidskontrakt. Du finner maler til dette på denne siden om kort tid.