Hermansen er godt fornøyd med forslaget fra byråden.
– Ved å gi det frivillige kulturlivet gratis tilgang til offentlige bygninger kan lag og organisasjoner bruke pengene sine på for eksempel opplæring fremfor å betale til kommunen. NMF Hordaland har ved en rekke anledninger fremmet forslaget, deriblant på innspillkonferansen til Bergen kommune om ny amatørkulturplan, og det er strålende at dette nå er kommet opp som et forslag i forbindelse med budsjettforslaget til kommunen, sier Hermansen.

Han understreker også at det fremdeles er en rekke utfordringer for frivilligheten.
– Det er blant annet mange korps som sliter med dårlig akustikk i øvingslokalene de bruker, og i kommunen sin «Plan for frivillighet» står det at det skal jobbes med dette. Det kommer ikke frem i forslaget til budsjett.

– Korpsene i Bergen har også store utfordringer når det gjelder å få tilgang til gode lagerlokaler. Her har vi en vei å gå, sier han.